تبلیغات
آشنای غریب - آقا دلم زیارت می خواهد ....

آشنای غریب
 
آقا ، کمتر از آهو که نیستم...میشه ضامنم بشی؟؟؟
 

تـو زنـدگـی حـرفهـایـی هـستــ ، 

که فقـط ِ فقـط ، 

بـایـَد بـروی "بـابــــ الجـواد" . . .

کلمـه هـا را دانه کنـی ، 

دانه هـای ِ اشـکــ .

بـِکِـشـانی شـان دنبـال ِ هـَمــ ،

شبیـه ِ یکــ تـسبیـحـــ ،

بِـچـَرخـانی شـان تـوی ِصـورتـتـــ ،

ذِکــر بگیـریـــ ، 

و بـَعـد ،

انگـار کـه تـسبیح پـاره بـشـود ،

دانـه هـا بیـاینـد تـا بـِچـِکـَنـد روی ِ سنـگــهـای ِ حـرمـــ . . .

بـاز هـم دَربـِدَر شـب شـدم ، 

" ای نـور سـَلام "

بـاز هـم زائـِرتـان نیـستـم ،

" از دور سـَلام " 

اَلسَّلامُ عَلَیکــ یـا عـلی ابـن ِ مـوسَی الـرِّضـا( ع ) 
طبقه بندی: دل نوشتــه هــا، 
برچسب ها: آقا دلم زیارت می خواهد، اَلسَّلامُ عَلَیکــ یـا عـلی ابـن ِ مـوسَی الـرِّضـا، امام رضا، مشهد،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 شهریور 1393 توسط سرباز سید علی